top of page

מודעת יד 2

אלכסנדר

052-790-4850

נתניה

300

משומש

מגן חזה Bauer X60 senior מידה L

מוצרים דומים

כל מודעות יד 2 מפורסמות כשירות בלבד. KDHockey אינה אחראית לטיב המוצרים המתפרסמים ביד 2. רכישת המוצרים הינה באמצעות התקשרות מול אנשי הקשר כפי שמופיע במודעה.

bottom of page