top of page

מודעת יד 2

פטריק

054-579-0303

כל הארץ

350

משומש

Bauer Vapor X400 מידה 37.5

מוצרים דומים

כל מודעות יד 2 מפורסמות כשירות בלבד. KDHockey אינה אחראית לטיב המוצרים המתפרסמים ביד 2. רכישת המוצרים הינה באמצעות התקשרות מול אנשי הקשר כפי שמופיע במודעה.

bottom of page