top of page

מודעת יד 2

אלכסנדר

052-790-4850

נתניה

900

משומש

Bauer Vapor X600 Senior 8D (43)

מוצרים דומים

כל מודעות יד 2 מפורסמות כשירות בלבד. KDHockey אינה אחראית לטיב המוצרים המתפרסמים ביד 2. רכישת המוצרים הינה באמצעות התקשרות מול אנשי הקשר כפי שמופיע במודעה.

bottom of page